Donkere wolken boven de vastgoedmarkt…?

De Provada zit er alweer even op, maar de sfeer die ik daar proefde staat me nog helder bij. Anders dan voorgaande jaren werden de uitgelaten succesverhalen overschaduwd door de donkere wolken die boven de vastgoedmarkt hangen. Uit de pan rijzende bouwkosten, personeelstekorten, lange levertijden en snel oplopende hypotheekrentes, het effect van dit alles is al duidelijk voelbaar: iedereen wacht ‘eventjes’ af en kijkt naar elkaar.

Wie pakt het risico?

De onzekerheid die boven de markt hangt vergroot de risico’s aanzienlijk, voor álle betrokken vastgoedpartijen. Om zich in te dekken geven bouwers nu bijvoorbeeld vaak een open calculatie of rekenen een enorme risicopremie. Zo wordt het risico als het ware doorgegeven, want projectontwikkelaars zullen dit op hun beurt weer willen doorberekenen. Gevolg is dat nieuwe projecten nauwelijks nog te financieren zijn waardoor ze stil komen te liggen of überhaupt niet van de grond komen.

Meer financiële ruimte en zekerheid

Garantiestellingen via de verzekeraar kunnen in deze tijd de oplossing bieden. Net als kredietverzekeringen. Ze bieden namelijk extra zekerheid, en zijn vaak veel flexibeler dan bankgaranties omdat verzekeraars minder stringente voorwaarden (hoeven te) hanteren. Het biedt over het hele traject, van planontwikkeling tot bouw, de financiële ruimte en zekerheid om projecten wél doorgang te laten vinden.

Interessant voor uw business?

Met onze kennis van de vastgoedmarkt en uitgebreide netwerk van garantieverstrekkers en kredietverzekeraars, wijst Gracher Surety Nederland u graag de weg naar meer financiële ondernemingsruimte en zekerheid. Het lijkt ons interessant om een keer, geheel vrijblijvend, de mogelijkheden met betrekking tot uw bedrijf te bespreken. U ook? Bel dan gerust of plan een afspraak via gracher.nl.

Christian Bos

Christian Bos

Branch Manager
+31 20 8880621
Talen: Nederlands / Engels / Duits / Frans
Over the Persoon

Vertrouwen is goed, garanties zijn beter.

Christian Bos, Branch Manager bij Gracher Surety Nederland, vertelt erover in de laatste editie van Industriebouw, hét kennismagazine over actuele bouwprojecten.

Christian Bos

Christian Bos

Branch Manager
+31 20 8880621
Talen: Nederlands / Engels / Duits / Frans
Over the Persoon

Börjn Beenes

Börjn Beenes

Salesmanager
+31 20 8880622
Talen: Nederlands / Engels / Duits
Over the Persoon

Garanties, óók in goede tijden van belang

De bouwsector zit al enkele jaren in een sterk opwaartse lijn. Maar dat doet niets af aan het belang van een goede garantiestelling van lopende en toekomstige projecten. De dynamiek tussen aannemers, leveranciers en financiers neemt tenslotte alleen maar toe.

Context
 
Garantiestellingen dienen dan ook altijd in de context van het totale project beoordeeld te worden. En naast de premie voor het stellen van garanties moeten ook de aan de bank verstrekte zekerheden voortdurend gecontroleerd worden.

 
Verschillende garantiestructuren kunnen risico vormen

Bij veel bouwondernemingen blijken de overeengekomen voorwaarden van de verschillende krediet- en garantiefaciliteiten niet in overeenstemming te zijn met elkaar. Dat brengt grote risico’s met zich mee.

Relevante dienstverlening


Gracher kan u snel laten zien of uw contracten goed gestructureerd zijn. En wanneer dit niet het geval is, wat de oplossingen zijn. Ook het opzetten van consortiumstructuren of een zekerhedenpool voor het verkrijgen van garantiecapaciteit behoort tot onze dienstverlening.

Kortom, Gracher kan u op alle vlakken van dienst zijn als het gaat om het afdekken van financiële risico’s, en zo de wind in de zeilen te houden voor uw bouwbedrijf.

Christian Bos

Christian Bos

Branch Manager
+31 20 8880621
Talen: Nederlands / Engels / Duits / Frans
Over the Persoon

Börjn Beenes

Börjn Beenes

Salesmanager
+31 20 8880622
Talen: Nederlands / Engels / Duits
Over the Persoon

Subsea 7 awarded contract offshore Brazil

Gracher Surety Nederland was betrokken bij de succesvolle structurering van het contract met betrekking tot het deel dat betrekking had op het op één lijn brengen van meerdere borgstellingsbedrijven om de benodigde langlopende Uitvoeringsgarantie uit te geven. Alle betrokken partijen bereikten overeenstemming en voldeden aan alle verschillende internationale en lokale regelgevingen en verplichtingen die vlak voor de deadline moesten worden aangepakt. Dit was een prachtig voorbeeld van alle partijen die hun uiterste best deden om het best mogelijke resultaat te bereiken voor de uiteindelijke klant in deze grensoverschrijdende onderneming.

Gracher Surety Nederland was involved in the successful structuring of the part that involved aligning multiple surety companies in order to issue the needed long term Performance bond. All parties involved reached agreement and met all the various international and local regulations, obligations that need to be tackled just before the deadline. This was a splendid example of all parties doing their utmost in trying to achieve the best possible result for the ultimate client in this cross continental endeavour.

Read more

Christian Bos

Christian Bos

Branch Manager
+31 20 8880621
Talen: Nederlands / Engels / Duits / Frans
Over the Persoon

Börjn Beenes

Börjn Beenes

Salesmanager
+31 20 8880622
Talen: Nederlands / Engels / Duits
Over the Persoon

Overheid wil meer garanties van afvalverwerkende- en chemische bedrijven

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van het Omgevingsbesluit voor. Deze aanpassing houdt in dat bedrijven die werken met milieugevaarlijke stoffen verplicht kunnen worden tot extra financiële zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie of verzekering. Dit kan (grote) gevolgen hebben voor de financiële structuur van garanties en zekerheidstellingen binnen uw onderneming.

Doel

Met deze wijziging wil het ministerie voorkomen dat de overheid in het geval van een
bedrijfsfaillissement of calamiteit moet opdraaien voor de hoge herstelkosten van milieuschade en/of het saneren van bedrijfsterreinen. Wordt dit besluit aangenomen, dan zal het tegelijk met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking treden.

Doelgroep

De wijziging geldt voor afvalverwerkende bedrijven en bedrijven die werkzaam zijn in de chemische industrie (BRZO en IPPC). Voor bedrijven werkzaam in de chemische industrie geldt dat de kans op milieuschade misschien niet heel groot is, maar dat de risico’s bij een faillissement dermate groot zijn dat een verplichte zekerheidsstelling gewenst is. Bij afvalverwerkende bedrijven ligt het genuanceerder. Hier wordt ingezet op een eventuele verplichting, beoordeeld en opgelegd door het bevoegd gezag.

Overgangsperiode

Voor het aanpassen van bestaande vergunningen geldt een overgangsperiode van twee jaar waarin voorschriften voor financiële zekerheidsstelling in de vergunningen worden opgenomen en waarin de wijze en hoogte van de financiële zekerheidsstelling wordt vastgesteld. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat de zekerheidsstelling ook daadwerkelijk wordt gesteld ten gunste van het bevoegd gezag.

Moet u actie ondernemen?

Het bovenstaande kan van grote invloed zijn op de garantiecapaciteit van uw onderneming. Wij gaan daarom graag met u in gesprek of en hoe u het beste kunt voorsorteren op deze wetswijziging. Met onze specialistische kennis op het gebied van garanties kunnen wij u zeker van dienst zijn. Maak vrijblijvend een afspraak via https://www.gracher.nl/over-ons/contact/ of neem direct contact op met

Christian Bos

Christian Bos

Branch Manager
+31 20 8880621
Talen: Nederlands / Engels / Duits / Frans
Over the Persoon

Börjn Beenes

Börjn Beenes

Salesmanager
+31 20 8880622
Talen: Nederlands / Engels / Duits
Over the Persoon

Christian Bos nieuwe Business Manager van Gracher NL

Amsterdam, 1 oktober 2020.

Gracher, een van de grootste garantiebemiddelaars van Noord-Europa, heeft in Christian Bos een nieuwe directeur voor haar Nederlandse vestiging gevonden.

Bos neemt de dagelijkse leiding van het kantoor in Amsterdam op zich en zal zich daarnaast focussen op de internationale betrekkingen van Gracher Surety (alles buiten de DACH-regio). Daarmee wordt hij het centrale aanspreekpunt voor alle internationale zaken met betrekking tot garanties en verzekeraars.

Christian Bos heeft ruim 12 jaar nationale en internationale ervaring in de garantie-industrie, die hij onder andere opdeed bij Atradius en Nationale Borg. Als gevolg daarvan neemt hij een groot netwerk mee van Europese financiële dienstverleners zoals banken en verzekeringsmaatschappijen.

In de dagelijkse praktijk heeft Christian Bos zich onderscheiden op basis van zijn service- en oplossingsgerichtheid, zijn uitgebreide marktkennis en ervaring met cross-selling en internationaal zakendoen met multinationals.